Děkujeme...

paní Zímové  za  pravidelné finanční příspěvky na provoz útulku..