Děkujeme...

paní Schejbalové Evě za balíčky s potřebama pro pejsky..