- Azyl Pes - http://azylpes.cz -

Předání sbírky psímu útulku „Azyl pes“